MaGIXS röntgenspectrometer heeft onlangs zijn korte vlucht uitgevoerd

NASA-onderzoekers hebben met succes een nieuwe röntgenfoto op zonne-energie gelanceerd op een zeer korte suborbitale vlucht. De x-ray solar imager heet MaGIXS, een afkorting voor Marshall Grazing Incidence X-ray Spectrometer. Het instrument werd gelanceerd op een suborbitale vlucht via een sondeerraket om inzicht te krijgen in hoe en waarom de corona van de zon zoveel heter is dan het oppervlak van de ster zelf.

De sondeerraket bracht MaGIXS van de grond vanaf de White Sands Missile Range in New Mexico op 30 juli om 14.20 uur EDT. MaGIXS zette zijn nuttige lading in, waaronder een krachtige camera, telescoop en röntgenspectrometer die paar parabolische spiegels voor begrazingsincidentie om een ​​fenomeen te bestuderen dat bekend staat als zachte röntgenstralen. De golflengte van die röntgenstralen is niet eerder in detail waargenomen.

De wetenschappelijke kennis over de verwarmingsmechanismen van de corona van de zon is mede beperkt doordat we geen gedetailleerde waarnemingen en metingen hebben kunnen doen van de temperatuurverdeling van het zonneplasma in de regio. De oppervlaktetemperatuur van de zon is meer dan 10.000 graden Fahrenheit, maar de corona meet routinematig meer dan 1,8 miljoen graden Fahrenheit.

Een van de grootste vragen in de astrofysica is hoe dat proces plaatsvindt. Wetenschappers willen weten of wat de corona zoveel heter maakt dan het oppervlak van de zon een constante reeks interne explosies is of dat er een periodieke opkomst en ondergang is in het proces. Onderzoekers geloven ook dat een mogelijkheid golfverwarming is, waarbij een bijna constant intern zonne-agitatiesysteem, een beetje zoals een wasmachine, golven van energie naar het oppervlak stuurt waar ze worden verdreven om de corona te verwarmen.

De MaGIXS sondeerraketmissie is ook een testbed voor instrumentatie die zal worden gebruikt bij toekomstige NASA-missies om zonnevlammen in detail te bestuderen. Het doel is om de oorsprong van een zonnevlam te koppelen aan meetbare coronale activiteit. NASA wil demonstreren hoe geavanceerde vluchthardware en ruimtesystemen kunnen worden gehard tegen ruimteweer, inclusief de hoge energie-output van de zon. Wetenschappers hopen de komende maanden bevindingen van de missie naar buiten te brengen.

Posted By : no sydney hari ini 2021